18.10.2017: 1.1.2018 maahantuoja laskee ja ilmoittaa maahantuonnin arvonlisäveron itse

Tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy Tullilta Verohallinnolle vuoden 2018 alussa. Tuonnista suoritettava arvonlisävero lasketaan ja ilmoitetaan jatkossa oma-aloitteisesti samalla veroilmoituksella kun muutkin tiedot verokaudelle kohdennettavista liiketoimista. Vero kohdennetaan samalle kuukaudelle kuin sitä koskeva vähennyskin eli nykyinen velvollisuus maksaa arvonlisävero ennen sen vähentämistä poistetaan. Kun maahantuonnin arvonlisäverotuksesta tulee oma-aloitteista, myös vastuu arvonlisäverojen laskemisesta ja ilmoittamisesta siirtyy maahantuojalle. Tulli ei enää vahvista maahantuonnista suoritettavaa arvonlisäveron määrää tai arvonlisäverottomuutta. Tavaran maahantuonnin tullauksen yhteydessä Tulli antaa tullauspäätöksen, jossa on ilmoitettu vain tullausarvo ja mahdollinen kannettu tulli.

Verohallinto lisää OmaVero -palveluun uudet tietokentät maahantuontien alv-arvoa ja tästä laskettavaa arvonlisäveron määrää varten. Nämä uudet kentät ovat nimeltään:

  • Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta
  • Vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta

Tietokenttään ”Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta” annetaan verokauden aikana tuotujen tavaroiden alv-arvo yhteensä. Kenttään ”Vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta” lasketaan ilmoitetun maahantuonnin arvosta tuotekohtaisilla alv-prosenteilla verojen määrät.

Suomen tullin julkaisemassa yleiskirjeessä numero 50/2016 kuvataan yksityiskohtaisesti, mitkä erät tulee sisällyttää maahantuonnin arvonlisäveron perusteeseen arvonlisäverolain 91-93a § mukaan. Suomen tulli ei vahvista alv-arvoa vuonna 2018 eikä ilmoita sitä tullauspäätöksessä, vaan tavaroiden maahantuojien tulee sisällyttää nämä arvot ja erät omaan alv-ilmoitukseensa. Arvonlisäveron määrä lasketaan kertomalla arvonlisäveroarvojen summa sovellettavilla tuoteryhmien verokannoilla 24 %, 14 % tai 10 %.

Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää muutoksesta ja tarjoamistamme palveluista liittyen maahantuonnin arvonlisäveron laskentaan ja ilmoittamiseen.

sales@sa-tu.com
029 170 8080